Historie kerkgebouw

Onze trots

De kerk is hèt beeldbepalende gebouw van Eerde. Van welke kant je het dorp ook nadert, het eerste dat je ziet is de imposante toren van onze kerk. De kerk is gebouwd in Neogotische stijl, en is een gemeentelijk monument. Ze werd gebouwd in 1871/1872 naar een ontwerp van Henri van Tulder (1819-1903). Deze bekende Tilburgse architect ontwierp 26 kerken in het bisdom Den Bosch, waarvan er nog 18 overgebleven zijn. Hij was samen met Pierre Cuypers en Carl Weber een van de pioniers van de Neogotiek.
Het is nu nauwelijks meer voor te stellen dat in 1871 in het kleine dorpje Eerde, dat toen ongeveer 500 inwoners had , zo’n imposante en kostbare kerk kon worden gebouwd. Dat verdient onze bewondering, maar geeft ons ook de morele plicht dit kostelijke gebouw te behouden voor de toekomst.

Onze trots in het bijzonder:
Esdonkstraat 2
Esdonkstraat 4

Een stukje geschiedenis

Tijdens de tweede wereldoorlog is er hevig gevochten in en rondom Eerde. De kerk werd zwaar beschadigd, en de toren werd kapot geschoten omdat er een Amerikaanse uitkijkpost in zat (foto september 1944). Hetzelfde lot onderging overigens ook de Eerdse molen op het Zandvliet.
Tot de restauratie van de kerk stond er een torenstomp met daarop als noodvoorziening een klokkenstoel.
In 1960/61 werd de toren herbouwd, en de kerk hersteld dankzij de inzet van de toenmalige pastoor De Glas en vele Eerdenaren.

Als het aan het Bisdom had gelegen was onze mooie kerk gesloopt, en vervangen door een grotere nieuwbouw. Gelukkig is dat niet gebeurd.

Prentbriefkaart van de kerk omstreeks 1935.

De toekomst

Toen de kerk werd gebouwd was de bevolking arm en aangewezen op de beperkte opbrengsten van de zandgrond. Nu ligt Eerde midden in een rijk, geïndustrialiseerd gebied, en vanaf 1 januari 2017 in het midden van de nieuwe gemeente Meijerijstad. Het moet daarom mogelijk zijn dit gebouw te onderhouden en te behouden.

Restauratie

We zien ons voor een grote opgave gesteld. Er moet de komende jaren een aantal restauraties aan het kerkgebouw worden uitgevoerd, die veel geld gaan kosten. De toren moet opnieuw worden gevoegd, delen van de gevels van de kerk moeten opnieuw worden gevoegd, en delen van de leien daken moeten worden vervangen.
De gebrandschilderde ramen aan de noordzijde moeten worden gerestaureerd, en beschermd door voorzetglas. Binnen moet het stukadoorswerk van de zijbeuken en de pilaren worden hersteld.

Projecten

  • Torenkruis gerestaureerd (2008)
  • Start bestrijding optrekkend vocht (2010)
  • Klokkenzolder gerenoveerd (2011)
  • Galmborden geplaatst (2011)
  • Ramen zuidbeuk gerestaureerd en voorzien van voorzetglas (2012)
  • Ramen middenschip hersteld (2013)
  • Vervanging dakkapelluiken van torenspits en kerkdak (2013)
  • Dak torenspits gerepareerd (2015)
  • Ramen noordbeuk voorzien van voorzetglas (2016-2017)
  • Stukadoorwerk herstellen (2016-2017)

Kerk in 2013.