Word vriend van Vrienden van de Eerdse Kerk

Uw steun is onmisbaar

Het is zaak dat we gaan zorgen voor een stevige basis, financieel en organisatorisch. Uw steun is daarom hard nodig! Naast financiële ondersteuning, zijn er vrijwilligers nodig, die door het verrichten van werkzaamheden bijdragen aan het behoud van de Eerdse kerk.
Wij kunnen toch zeker op uw steun rekenen?

Culturele ANBI-status

De “Stichting Vrienden van de Eerdse Kerk” is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), met de kwalificatie “cultuur”, onder fiscaal nummer 8555.56.869.

Een ANBI instelling heeft bepaalde belastingvoordelen. Zo hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen te worden betaald die de instelling voor algemeen belang gebruikt.
De Stichting heeft ook de status “cultuur” toegewezen gekregen. De extra stimulans die de belastingdienst biedt onder de Geefwet 2012 aan culturele ANBI’s is dus ook van toepassing. Bij een gift of schenking aan onze stichting mag voor de fiscale aftrek, het bedrag door de gever/schenker worden vermenigvuldigd met de factor 1,25. Dus bij voorbeeld: € 1000 geven of schenken is voor de gever/schenker € 1250 fiscaal aftrekken ! Dit tot een maximum aan giften/schenkingen van € 5000 per jaar. Meer dan € 5000 is ook nog steeds aftrekbaar, maar het meerdere boven de € 5000 mag dan niet met factor 1,25 worden verhoogd.

Ook de aftrek bedrijfsgiften is onder de Geefwet 2012 verruimd. Er mag nu liefst 50% van de fiscale winstbedragen met een maximum van € 100.000 worden gegeven. Voor de vennootschapsbelasting geldt nu hier een vermenigvuldigingsfactor van 1,50 tot een maximum van € 5000 per jaar. Er kan dus maximaal € 2500 extra in aftrek worden gebracht.

Lees meer over de belastingvoordelen van een ANBI

Meld u aan als vriend of schenk eenmalig

* Velden met een * zijn verplicht.

Contactgegevens

Dhr.Mevr.Fam.

Jaarlijkse bijdrage

Ja, ik word vriend van de Eerdse Kerk
Maak uw bijdrage over op de bankrekening NL21 RABO 03064721 47 t.n.v. Stichting Vrienden van de Eerdse Kerk.

Mijn jaarlijkse bijdrage
€ 15,-€ 25,-€ 50,-€ 100,-
De bijdrage als Vriend geldt per kalenderjaar. U kunt uw gift voor dit jaar nu overmaken aan onze stichting. Voor de bijdrage van de volgende jaren ontvangt u steeds op het eind van het jaar een factuur.

Eenmalige bijdrage

Ik schenk eenmalig een bedrag.
Vermeld "eenmalige donatie" bij uw overmaking.

Werkzaamheden verrichten

Ik ben ook beschikbaar voor het verrichten van werkzaamheden

* Velden met een * zijn verplicht.